Пет компонентен риск-калкулатор за определяне на продължителността на двойната антиагрегантна терапия след коронарна интервенция


kd 01/03/2017

Новосъздаденият PRECISE-DAPT риск-калкулатор може да ориентира клиницистите за риска за кървене (значимо или незначимо по TIMI критериите) след перкутанна коронарна интервенция (PCI) и да оптимизира избора и продължителността на двойната антиагрегантна терапия (DAPT), показаха резултатите от проучване, публикувано в списание Lancet (1). Този нов риск-калкулатор е създаден на основата на база данни от осем рандомизирани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.