КОЛЕГИУМ01/03/2017

Уважаеми колеги,

Въпреки значителния прогрес, постигнат в поведението при пациентите с предсърдно мъждене (ПМ), тази аритмия остава една от основните причини за инсулт, сърдечна недостатъчност и внезапна смърт. А и броят на новите случаи с ПМ нараства бързо.

Към 2010 година броят на мъжете и жените с ПМ в световен план е съответно 20.9 и 12.6 милиона. Всеки четвърти мъж на средна възраст в Европа ще развие ПМ. Очаква се до 2030 година в Европейския съюз да има 14-17 милиона пациенти с ПМ.

В този брой на списание Кардио D сме обобщили обновената версия на ръководството за поведение при ПМ на Европейското кардиологично дружество и Европейската асоциация на кардио-торакалните хирурзи. Можете да прочетете също така новостите от Научните сесии на Американската сърдечна асоциация.

Ехокардиографската статия в броя е под редакцията на проф. д-р Цветана Кътова (наш консултант) и разглежда алгоритмите и препоръки за оценка на диастолна функция на лява камера, според консенсуса на Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега