Има ли разлика в терапевтичния ефект на различните ангиотензин-рецепторни блокери?


kd 01/03/2017

Aнгиотензин рецепторните блокери (ARB) са най-новата група антихипертензивни медикаменти, утвърдени и намиращи все по-широко приложение в клиничната практика. Въпреки общия механизъм на действие, съществуват известни различия в клиничната им ефективност – резултатите от няколко рандомизирани клинични проучвания показаха, че olmesartan medoxomil има по-добра антихипертензивна активност в сравнение с останалите АRB. Инхибиране на ренин-ангиотензин-алдостероновата система Инхибиторите […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.