Хомеопатията не е безвредна01/03/2017

Хомеопатията е псевдонаука – няма научно доказателство за ефекта, който се твърди, че предизвикват хомеопатичните продукти. Следователно, тези продукти не трябва да бъдат определяни и маркетирани като „лекарство“, „медикамент“ или „лекарствен продукт“.

Заключението на обзора на австралийското правителство (www.nhmrc.gov.au/guidelinespublications/cam02) относно хомеопатията, е че тя не действа и хората трябва да спрат да губят време, пари и потенциално да застрашават своето, или здравето на децата си, купувайки средствата на тази junk наука.

Производителите на хомеопатични продукти трябва да докажат в рандомизирани плацебо-контролирани проучвания твърденията си за ефикасност при различни здравни нарушения. В противен случай върху етикетите на хомеопатичните продукти трябва да се постави изрично предупреждение, че няма научно доказателство за ефекта, който се твърди, че предизвикват.

Особено тревожно е промотирането на употребата на подобни продукти при новородени и малки деца! Професионалните организации на педиатри и общопрактикуващи лекари трябва да инициират въвеждането на мерки срещу подобна реклама, както и да не допускат публикуването на подобна реклама (директна или „скрита“ под формата на псевдонаучна статия) в техните специализирани медицински издания!

Статия в първия брой на списание МД за 2017 предоставя много доказателства за безсмислието и вредата – пряка и коствена – от хомеопатията (болните пренебрегват средства за лечение с доказана ефикасност и харчат значителни средства за препарати, които не действат). Броят можете да поръчате в редакцията на тел. 02 822 04 18 или на имейл md@protos.bg.