Физическите упражнения намаляват риска, свързан с алкохолна консумация01/03/2017

Спортът неутрализира повишения риск за смъртност, свързан с консумация на по-големи количества алкохол, показаха данните от анализ на популацията на Великобритания, публикани в British Journal of Sports Medicine (1).

Известно е, че алкохолната консумация увеличава риска за злокачествени заболявания, докато високата физическа активност понижава честотата на рака на млечната жлеза и на дебелото черво.

Настоящото проучване е едно от първите, които изследват дали съществува връзка между ползите за здравето от физическата активност и повишената смъртност, свързана с алкохолна консумация.

Използвани са данни от национални регистри на Англия и Шотландия, като са включени 36 370 участници над 40-годишна възраст, проследени 353 049 човеко-години. През периода на проследяване са регистрирани 5 735 смъртни случая.

От изследваната популация 4 845 души (13.3%) надвишават препоръчваната седмична консумация на алкохол (14 алкохолни единици за жените и 21 за мъжете, като една АЕ се равнява на 20 g алкохол).

Повече от една четвърт от участниците (27.5%) съобщават за липса на физическа активност, 39.1% постигат по-малко от препоръчваното седмично ниво на натоварване, а 23.3% достигат до горната граница на препоръчваната доза спорт.

Авторите установяват, че пациентите, които в миналото или сега приемат повече от приетите за нормални количества алкохол, имат по-висока обща смъртност в сравнение с тези, които никога не пият алкохол. Наблюдава се също дозо-зависима асоциация между седмичната алкохолна консумация и смъртността от злокачествено заболяване.

При отчитане на физическата активност се доказва, че рискът за смърт от раково заболяване нараства с алкохолната консумация при тези от участниците, които не постигат минималното препоръчително ниво на физическа активност. Относителното нарастване на този риск, обаче, намалява при по-високи нива на спортна активност.

И трите изследвани вида смъртност – обща, свързана със злокачествено заболяване и сърдечносъдова – показват повишена честота при прием на по-голямо количество алкохол и понижена честота при повече физически упражнения.

Умерената употреба на алкохол има протективен ефект по отношение на общата и сърдечносъдовата смъртност, но само при участниците, които покриват минималните изисквания за физическа активност.

Използван източник:

1. Perreault K., Bauman A., Johnson N. et al. Does physical activity moderate the association between alcohol drinking and all-cause, cancer and cardiovascular diseases mortality? A pooled analysis of eight British population cohorts. Br J Sports Med, August 2016 http://bjsm.bmj.com/content/early/2016/07/04/bjsports-2016-096194.abstract