Употребата на марихуана удвоява риска за Takotsubo кардиомиопатия01/11/2016

Редовната употреба на марихуана е свързана с два пъти по-голям риск за поява на синдрома Takotsubo, известен също като стрес-кардиомиопатия (СКМП), показа обсервационно, ретроспективно проучване на 33 343 души с Takotsubo*, лекувани в периода 2003-2011 (1).

Статистическият анализ показва наркотичната субстанция като независим рисков фактор за СКМП (съотношение на риска 1.99, 95% доверитилен интервал 1.72-2.32; р<0.0001).

Подобно на други проучвания за СКМП, повечето пациенти са жени, с изява на заболяването след стресово събитие, но мъжете с диагноза Takotsubo КМП са по-често с история за активна употреба на марихуана.

210 от изследваните са с доказан прием от анамнезата и позитивен тест за наркотика в урината. От тях 64% са жени и 36% – мъже, докато при неупотребяващите марихуана, мъжете са само 8%.

Болните с Takotsubo, приемащи канабис са по-млади (средна възраст 44 срещу 66 години), с по-благоприятен сърдечносъдов рисков профил, но и по-често пушачи (73.3 срещу 28.6%) в сравнение с тези, които нямат история за прием на наркотичната субстанция.

При тях също са по-чести депресивните разтройства (32.9 срещу 14.5%), зависимост от алкохол (13.3 срещу 2.8%) и други психоактивни субстанции (11.9 срещу 0.3%). Те имат по-голяма вероятност за сърдечен арест (2.4 срещу 0.8%, р=0.034) и имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор (ICD) (2.4 срещу 0.6%, р=0.008).

Това проучване не доказва причинно-следствена връзка, но показва силна зависимост между употребата на марихуана и СКМП. Клиничната картина наподобява миокарден инфаркт (МИ), но при хора с редовна експозиция на тетра-хидро канабинол (THC), в диференциалнодиагностичен план следва да се има предвид Takotsubo.

Въпреки че ТНС се приема за субстанция с малко рискове и в някои части на Европа и САЩ е разрешена за употреба за медицински и развлекателни цели, цитираният анализ показва, че при някои хора марихуаната може да повиши сърдечносъдовия риск.

* Стрес-кардиомиопатията, наричана също Синдром на апикално балониране, Синдром на разбитото сърце и Такоцубо кардиомиопатия (TCM), е все по-често откриван синдром, характеризиращ се основно с преходна систолна дисфункция на апикалните и/или средните сегменти на лявата камера, който имитира МИ, но липсват данни за оклузивна коронарна болест.

Стрес-индуцираната кардиомиопатия е описана първо в Япония през 1990, а в България – през 2006. Терминът „такоцубо“ е от японското име на капан за октоподи (tako tsubo), чиято форма е като апикалното балониране на лявата камера по време на систола, което е типичната форма за това заболяване.

В най-често описваната форма на стрес-индуцираната кардиомиопатия, контрактилната функция на средните апикални сегементи на лявата камера е потисната и има компенсаторна хиперкинезия на базалните стени, причинявайки балоновидната форма на дисталната камера по време на систола.

По-редките (атипични) варианти включват камерна хипокинезия, ограничена в средата на камерата с относително запазване на върха, хипокинезия на базата със запазване на средните сегменти и върха (обратно или инвертирано Такоцубо) и глобална хипокинезия. В 1/3 от случаите са засегнати и двете камери.

Използван източник:

1. Singh A., Agrawal S., Fegley M. et al. Marijuana (cannabis) use is an independent predictor of stress cardiomyopathy in younger men.. American Heart Association 2016 Scientific Sessions; November 13, 2016; New Orleans, LA. Abstract S4054 http://abstractsonline.com/pp8/#!/4096/presentation/52464