Сърдечносъдови ползи от чая01/11/2016

Умереният прием на чай забавя прогресията на коронарното калциране и намалява честотата на сърдечносъдовите инциденти, докато ефектите на кафето са по-скоро неутрални, показаха резултатите от изследване, публикувано в American Journal of Medicine (1).

Принос на цитираното проучване е, че анализира ефекта и на двата вида често употребявани напитки в една и съща група и, че оценява както наличието и прогресията на коронарното калциране, така и прогнозата.

Анализът е на базата на проучването MESA*, което включва 6 500 души на възраст между 44 и 84 години и изследва честотата, рисковите фактори и прогресията на субклиничното сърдечносъдово увреждане. Всички участници попълват хранителни въпросници, включващи честотата на прием на кафе, черен или зелен чай, като отговорите варират от никога до шест или повече чаши на ден.

Повече от половината от участниците (57.6%) съобщават, че никога не пият чай, 29.5% пият по-малко от една чаша дневно, а 12.9% – една или повече чаши. С кафето резултатите са следните: 25% не пият кафе, 24% пият по-малко от една чаша на ден, а 50.9% – повече от една чаша дневно.

Компютърно-томографската (СТ) оценка за коронарно калциране е един от маркерите на субклинична атеросклероза, на който продължава да се отдава голямо значение като метод за рекласификация на риска: при пациенти с умерено висок сърдечносъдов риск, липсата на коронарно калциране променя риска на нисък, а наличието на значително калциране съответства на напреднала атеросклероза.

В настоящия анализ на MESA СТ-коронарното калциране се използва като маркер за степента на изходно атеросклеротично засягане и като показател за прогресията на заболяването във времето. СТ изследването за коронарно калциране показва резултат 0 единици при 49.9% от хората, от 1 до 99 единици при 26.5% и >/=100 единици при 23.6%.

Честотата на сърдечносъдовите събития е анализирана на базата на телефонни анкети на всеки 9 до 12 месеца от проследяването и е 10.8 на 1000 човеко-години за среден период на проследяване от 11.1 години.

При хората, които пият една или повече чаши чай на ден, вероятността за наличие на СТ коронарно калциране >/=100 единици е с 36% по-ниска в сравнение с тези, които не пият чай. В първата група се наблюдава също така забавяне на прогресията на коронарното калциране с 27% спрямо втората група.

Авторите установяват, че приемът на една или повече чаши чай на ден е свързан с 29% намаление на честотата на сърдечносъдови събития в сравнение с липсата на прием на чай. Ефектът на кафето (и общо на кофеина) върху сърдечносъдовата прогноза в MESA е неутрален.

* MESA – Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis

Използван източник:

1. Miller P., Zhao D., Frazier-Wood A. et al. Associations between coffee, tea, and caffeine intake with coronary artery calcification and cardiovascular events. Am J Med 2016 http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)30925-1/abstract