Превенция на сърдечносъдовите заболявания – фокус върху артериалната хипертония


kd 01/11/2016

Повишеното артериално налягане (АН) е рисков фактор за исхемична болест на сърцето (ИБС), сърдечна недостатъчност (СН), периферна съдова болест (ПСБ), хронично бъбречно заболяване (ХБЗ) и предсърдно мъждене (ПМ). Ползите от терапията се дължат в по-голяма степен на редукцията на АН, отколкото на ефектите на конкретния избран медикамент (1). Повишеното АН е водещ сърдечносъдов (СС) рисков […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.