Новите перорални антикоагуланти са препоръчителното средство за профилактика на дълбоката венозна тромбоза


kd 01/11/2016

Новите перорални антикоагуланти (NOACs) са първи избор при болни с предшестващ епизод на белодробен тромбемболизъм (БТЕ) и дълбока венозна тромбоза (ДВТ), но без наличие на неопластично заболяване, като изместват кумадиновите антикоагуланти (warfarin, acenocoumarol), според важна промяна в препоръките на Американската колегия на гръдните специалисти (ACCP)*. В Европа са одобрени четири NOACs: dabigatran, rivaroxaban, apixaban, and […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.