Лесно решение на две големи предизвикателства – артериална хипертония и дислипдемия: комбинация от статин, АCE-инхибитор и калциев антагонист


kd 01/11/2016

Артериалната хипертонията (АХ) и дислипидемията са два добре познати основни сърдечносъдови рискови фактора. Те често се срещат при едни и същи пациенти. По данни от проучването i-SEARCH*, включващо 17 092 амбулаторни пациенти от 26 страни, получаващи антихипертензивно лечение, един от всеки двама пациенти с хипертония е и с придружаваща дислипидемия (1). Хипертонията при тези високорискови […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.