Комбинацията минерал-кортикоиден рецепторен агонист със sacubitril/valsartan е по-безопасна от тази с enalapril


kd 01/11/2016

Минерал-кортикоиден рецепторен агонист (MRA) в комбинация със sacubitril/valsartan (Entresto, Novartis), води до по-лека степен на хиперкалиемия за разлика от комбинацията MRA с инхибитора на ангиотензин конвертиращия ензим (АСЕi) enalapril (1) при пациенти със сърдечна недостатъчност (СН) и понижена систолна функция на лява камера, показа нов анализ на проучването PARADIGM-HF. Пиковите нива на калий също са […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.