Как да предотвратим и третираме спазъма на радиалната артерия при коронарни интервенции? Клинично проучване с molsidomine


kd 01/11/2016

Спазъмът на радиалната артерия (АR) остава едно от най-честите усложнения на радиалния достъп при селективна коронарна артериография (СКАГ) и коронарни интервенции, въпреки провеждането на стандартни методи за профилактика на това усложнение. Добавянето на интраартериален molsidomine към verapamil води до сигнификантна редукция на радиалния спазъм (1). През октомври 2016 година в Сити Клиник – УМБАЛ, София, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.