Видове клинични проучвания и тяхното значение


kd 01/09/2016

Съвременната клинична практика се базира основно на научни доказателства, изведени при извършване на клинични проучвания с пациенти. Броят на проведените и провежданите медицински проучвания е огромен и нараства прогресивно. Поради това трябва да сме запознати с някои основни термини, свързани с клиничните изпитвания, тъй като различните проучвания имат различно ниво на доказателственост, информативност, предимства и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.