Repatha


kd 01/09/2016

Repatha* (evolocumab) на Amgen Europe е първото моноклонално антитяло, което блокира PCSK9 (протеина конвертаза subtilisin/kexin тип 9). Моноклоналните антитела са антитела (вид протеини), които са създадени да разпознават и да се свързват със специфични структури (антигени в тялото). Evolocumab се свързва с протеина PCSK9. Протеинът се свързва с холестероловите рецептори на повърхността на чернодробните клетки, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.