Пролапс на митрална клапа


kd 01/09/2016

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната клапа. Ехокардиографията (ЕхоКГ) е основен диагностичен метод при тези пациенти, като осигурява етиологична информация, описание на клапната анатомия, оценка на тежестта на състоянието и на съпътстващите сърдечни заболявания. Митралният клапен пролапс (МКП) е едно от заболяванията, привлекли най-голям интерес и противоречия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.