Приложение на molsidomine при пациенти с хронични коронарни оклузии


kd 01/09/2016

Molsidomine е директен донор на азотен оксид, артериален и венозен вазодилататор, с висока ефективност при повлияване на стабилна стенокардия и с редица предимства пред нитро-препаратите. В нашето проучване, при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и наличие на хронична оклузия на поне една коронарна артерия, установихме, че Molsidomin повлиява благоприятно стенокардната симптоматика на фона […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.