Новости в областта на антилипемичната терапия


kd 01/09/2016

През лятото на 2016 година беше публикуван експертен консенсусен документ на Американския кардиологичен колеж (АСС) за приложение на не-статинова липидопонижаваща терапия, в който ezetimibe заема основно място, в комбинация с високоинтензивно статиново лечение. Представяме основните моменти от този документ, заедно с основания за приложение на комбинацията ezetimibe + rosuvastatin и удобствата от използване на фиксирана […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.