Насоки за поведение при остър миокарден инфаркт при жени01/09/2016

В първия по рода си научен консенсус за остър миокарден инфаркт (ОМИ) при жени, Американската сърдечна асоциация (АНА) отчита факта, че подлежащите причини и симптоми за тези инциденти често се различават между двата пола (1).

Селективната коронарна артериография (СКАГ) се използва по-рядко при жените, тъй като рискът при тях се подценява. Смъртността при жените с ОМИ е по-висока от тази при мъжете, независимо от възрастта.

Въпреки че сърдечносъдовата смъртност намалява през последните години, прогнозата при жените с исхемична болест на сърцето (ИБС) все още остава по-лоша в сравнение с тази при мъжете. В САЩ заболеваемостта от ИБС при жените е 6.6 милиона годишно, но независимо от това, състоянието не е достатъчно проучено, диагностицирано и лекувано.

Повече от 53 000 жени умират всяка година в САЩ от МИ, а близо 262 000 са хоспитализирани по повод на ОМИ или нестабилна стенокардия. След преживян МИ в рамките на първата година умират 26% от жените спрямо 18.9% от мъжете, а до края на петата година - съответно 47 и 36%.

Според авторите на новото ръководство, жените с ОМИ по-често имат придружаващи заболявания като захарен диабет, сърдечна недостатъчност, артериална хипертония, депресия, бъбречна дисфункция.

Освен това, нежният пол по-често страда от МИ без елевация на ST сегмента (NSTEMI), от коронарен спазъм, както и от хеморагични усложнения. Хоспитализациите са по-дълги и вътреболничната смъртност след коронарна реваскуларизация - по-висока.

Първи ОМИ настъпва на средна възраст 71.8 години при жените спрямо 65 години при мъжете. Въпреки това, повече от 30 000 жени в САЩ на възраст под 55 години се хоспитализират всяка година с МИ.

Гръдната болка или дискомфорт е типичният симптом при МИ, но при жените има по-висока вероятност симптомите да са атипични, като например гадене/повръщане, болка в гърба, шията или челюстта, недостиг на въздух, необичайна умора и тревожност.

В сравнение с мъжете, жените имат също така различна характеристика на плаката: 76% от фаталните ОМИ при мъжете се дължат на руптура на плака, спрямо 55% при жените, като при тях много по-често се открива ерозия на плаката.

Честотата на реваскуларизация (перкутанна или хирургична) при жените е по-ниска от тази при мъжете.

Рехабилитационна терапия също се предписва по-рядко при жените след МИ, но дори и тогава, когато такава терапия се назначи, тя по-рядко се изпълнява от пациентките.

Използвани източници:

1. Mehta L., Beckie T., DeVon H. et al. Acute myocardial infarction in women: A scientific statement from the American Heart Association. Circulation, January 2016 http://circ.ahajournals.org/content/early/2016/01/25/CIR.0000000000000351.full.pdf+html