Тандем срещу дислипидемията – комбинирана терапия ezetimibe и rosuvastatin


kd 01/06/2016

Комбинираната антилипемична терапия ezetimibe и rosuvastatin допринася за допълнително понижение на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL-C) тогава, когато максимално поносимата доза rosuvastatin не е достатъчно ефективна. Добавянето на ezetimibe към стабилна терапия с rosuvastatin води до по-мощен антилипемичен ефект в сравнение с удвояването на дозата на rosuvastatin. Дислипидемия и таргетни стойности на LDL-C […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.