Шоколадът намалява риска за миокарден инфаркт01/06/2016

Редовната консумация на шоколад понижава значително риска за миокарден инфаркт (МИ) спрямо липсата на консумация, показаха данните от голямо шведско проучване, а мета-анализ, който включва тези данни, допълва знанията ни за връзката между шоколада и исхемичната болест на сърцето (ИБС). Хората, които обичат повече шоколад, страдат по-рядко от ИБС в сравнение с тези, които си позволяват по-рядко това удоволствие (1).

Проучването е проспективно и включва 67 640 мъже и жени, при които няма данни за сърдечносъдово заболяване и които попълват подробен въпросник за хранителните си навици.

Проследяването е от 1998 до 2010 година, като за този период са регистрирани 4 417 случая на МИ. Консумацията на шоколад се оказва обратно-пропорционално свързана с риска за остър коронарен инцидент.

Участниците, които консумират шоколад поне 3-4 пъти седмично (под консумация се разбира прием на едно редче шоколад), имат с 13% по-ниска честота на МИ (относителен риск 0.87, 95% доверителен интервал 0.77-0.98, p=0.04).

Отделно, авторите идентифицират пет проспективни проучвания за връзката между консумацията на шоколад и ИБС, които обединяват в мета-анализ заедно със шведското проучване. Така броят на случаите с ИБС при проследяване достига 6 851. Установява се, че по-високият прием на шоколад понижава с 10% риска за развитие на ИБС в сравнение с по-ниския.

Изводите, които можем да си направим, са, че здравословният начин на живот не изключва напълно възможността да се насладим на шоколада (особено на шоколада с високо съдържаине на какао).

Използван източник:

1. Larsson S., Akesson A., Gigante B. et al. Chocolate consumption and risk of myocardial infarction: a prospective study and meta-analysis. Heart 2016;102:1017-1022 http://heart.bmj.com/content/102/13/1017