Основания за приложение на фиксирана антихипертензивна комбинация lisinopril + amlodipine в клиничната практика


kd 01/06/2016

Комбинираната антихипертензивна терапия с блокер на калциевите канали (ССВ) – amlodipine – и инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим (ACEi) – lisinopril, позволява ефективен контрол на артериалното налягане (АН) при пациентите с артериална хипертония (АХ), съчетавайки предимствата на ССВ и ACEi и тези на фиксираните антихипертензивни комбинации. Предимства на amlodipine Повлияване на систолното АН – Изолираната систолна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.