Новости от научните сесии на Американския кардиологичен колеж 2016


kd 01/06/2016

Ниска доза статин е от полза за първична профилактика за пациенти с умерено висок сърдечносъдов риск, транскатетърното аортно клапно имплантиране е поне толкова ефективно, колкото хирургичното аортно клапно протезиране за лечение на високостепенна симптомна аортна стеноза при болни с междинно висок хирургичен риск и много други резултати от клинични проучвания бяха представени в рамките на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.