КОЛЕГИУМ01/06/2016

Уважаеми колеги,

Станахме свидетели на безпрецедентно събитие: Американският кардиологичен колеж, Американската сърдечна асоциация и Американското дружество по сърдечна недостатъчност действаха в пълна съгласуваност с Европейското кардиологично дружество, за да публикуват в един и същи ден и час американската и европейската обновена версия на ръководството за поведение при сърдечна недостатъчност. Това стана на 25 май, в първия ден на конгреса по сърдечна недостатъчност във Флоренция, Италия.

Кардио D следи всички новости в областта на кардиологията и ги предава в обобщен и удобен за читатели вид. Повече информация за новите насоки на поведение при сърдечна недостатъчност можете да прочетете в следващия (есенен) брой на Кардио D.

В настоящия ни брой предлагаме ръководството на Европейското кардиологично дружество за поведение при пациенти с остър коронарен синдром без елевация на ST сегмента; новости от научните сесии на Американския колеж по кардиология в Чикаго; особености при диагностика и лечение на резистентна артериална хипертония...

Продължаваме ехокардиографската рубрика в списание Кардио D, като в този път можете да се запознаете с особеностите и изискванията при ехокардиографска оценка на функционална митрална регургитация.

Всички досега публикувани статии, посветени на ехокардиографията, можете да намерите онлайн в най-голямата медицинска информационна база данни на български език - нашата уеб страница www.spisaniemd.bg

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега