Клинични препоръки на ESC за поведение при пациенти с остър коронарен синдром без ST-елевация


kd 01/06/2016

Предлагаме ви в обобщен вид последната версия на препоръките на Европейското дружество по кардиология (European Society of Cardiology – ESC) за поведение при остър коронарен синдром без ST-елевация (non-ST-elevation ACS – NSTE-ACS) (1). Клиничният спектър на NSTE-ACS може да варира от липса на симптоми до продължаваща исхемия, електрическа или хемодинамична нестабилност, или сърдечен арест. Патоанатомично […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.