Функционална митрална инсуфициенция


kd 01/06/2016

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната клапа. Честотата й в развитите страни се увеличава, въпреки понижената честотата на ревматично сърдечно засягане. Ехокардиографията (ЕхоКГ) е основен диагностичен метод при тези пациенти, като осигурява етиологична информация, описание на клапната анатомия, оценка на тежестта на състоянието и на съпътстващите сърдечни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.