Затлъстяване и риск за внезапна сърдечна смърт01/03/2016

Повишеният индекс на телесна маса (BMI - body mass index) е свързан с увеличен риск за внезапна сърдечна смърт (ВСС), особено когато затлъстяването е налично от по-млада възраст, показаха резултатите при проследяване на здрави жени в Nurses’ Health Study, публикувани в Journal of the American College of Cardiology Electrophysiology (1).

Програмата Nurses’ Health Study стартира през 1976 година с повече от 120 000 медицински сестри без данни за сърдечносъдово заболяване на възраст от 30 до 55 години, които са проследени дългосрочно. При повече от 72 000 от тях са налични данни за ВМІ на 18-годишна възраст.

Честотата на срещане на наднормено тегло и на затлъстяване се увеличава с нарастване на възрастта, като 37% от участниците са с ВМІ >/=25 kg/m2 на 46-годишна възраст, а на 75 години - 59%.

Изследователите анализират риска за ВСС - относителният риск за ВСС е 1.46 при ВМІ между 25 и 34.9 kg/m2 и 2.18 при ВМІ >/=35 kg/m2 в сравнение със стойности на ВМІ между 21 и 22.9 kg/m2.

Връзката между наднорменото тегло и ВСС намалява и изчезва след отчитане на влиянието на различни медиатори, като например развитие на исхемична болест на сърцето в хода на проследяването. Но при ВМІ >/=35 kg/m2 рискът за ВСС остава повишен дори и след отчитане на модифициращите фактори.

Силата на описаната зависимост между теглото и ВСС е по-голяма когато ВМІ е оценен на 18-годишна възраст, и в тези случаи връзката остава значима и след отчитане на медиаторите при ВМІ >/=30 kg/m2.

Авторите не описват механизмите, които обясняват зависимостта между затлъстяването и ВСС, но вероятно това се дължи на фибротични промени в миокарда, както е установено в експериментални проучвания.

Използван източник:

1. Chiuve S., Sun Q., Sandhu R. et al. Adiposity throughout adulthood and risk of sudden cardiac death in women. JACC Clin Electrophysiol November 2015 http://electrophysiology.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=2473395