Повишеното артериално налягане на 20 години увеличава риска за сърдечна недостатъчност на 5001/03/2016

Дори и лекото повишение на артериалното налягане (АН) или стойности, близки до горната граница на нормата, при млади хора са свързани с развитие на сърдечна недостатъчност на средна възраст, показаха резултатите от проучването CARDIA*, публикувани в Journal of the American College of Cardiology (1).

Хипотезата, която авторите проверяват, е, че кумулативното излагане на повишени стойности на АН може да повлияе неблагоприятно левокамерната функция през по-късните години от живота.

В CARDIA са включени проспективно 5 115 здрави участници през 1985 и 1986 година. На 25-ата година след включването е проведена ехокардиографска оценка на левокамерната функция, като е използван speckle tracking анализ за оценка на деформацията.

Кумулативното АН от началото на проучването до 25-ата година от проследяването, изчислено като mmHg х години, отразява дългосрочното излагане на организма на определени нива на АН.

На 50-годишна възраст 135 от участниците развиват левокамерна дисфункция. Установява се, че кумулативните стойности на АН не са свързани с фракцията на изтласкване на лява камера, но при наличие на хронично повишени стойности както за систолното, така и за диастолното АН, се наблюдава понижение на лонгитудиналния strain rate (параметър, който отразява скоростта на миокардната деформация) (p<0.001 за двете зависимости).

По отношение на диастолната функция на лява камера - излагането на повишени стойности на систолно и диастолно АН е свързано с нисък ранен диастолен лонгитудинален strain rate. Асоциацията с диастолна дисфункция е по-силна за диастолното, отколкото за систолното АН.

Заключението на авторите е, че кумулативното излагане на повишени стойности на АН за период от 25 години (от периода на начална зрялост до средна възраст) води до субклинична левокамерна систолна и диастолна дисфункция.

Резултатите подчертават важността на добрия ранен контрол на рисковите фактори още в млада възраст. Много от участниците дори не са хипертоници в началото на проучването. Въпреки това, хроничното излагане на повишени стойности на АН, дори и в рамките на нормалните граници, повишава риска за левокамерна дисфункция 25 години по-късно.

С времето, повишеното АН води до нарушение на функцията на артериите и намаление на тяхната еластичност. Сърцето е принудено да изтласква кръв срещу ригидна артериална система, което може да доведе до развитие на сърдечна недостатъчност.

Около 3% от децата под 18-годишна възраст имат артериална хипертония, като при затлъстелите деца честотата е 30%. С напредването на възрастта заболеваемостта нараства и броят на хипертониците над 60-годишна възраст достига 65%.

Колкото по-млади са нашите пациенти, толкова повече наблягаме върху контрола на рисковите фактори (наднормено тегло, повишена консумация на натриев хлорид, намалена физическа активност), но при липса на или недостатъчен ефект от тези мерки не бива да закъсняваме с включването на антихипертензивна терапия, за да намалим риска за бъдещо сърдечно увреждане.

* CARDIA - Coronary Artery Risk Development in Young Adults

Използван източник:

1. Kishi S., Teixido-Tura G., Ning H. et al. Cumulative blood pressure in early adulthood and cardiac dysfunction in middle age: The CARDIA Study. JACC 2015; 65 (25):2679-2687 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109715020690