Понижение на артериалното налягане за превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност


kd 01/03/2016

При всяко намаление на систолното артериално налягане (АН) с 10 mmHg значително се намалява риска за значими сърдечносъдови събития (МАСЕ), исхемична болест на сърцето (ИБС), инсулт, сърдечна недостатъчност (СН), както и смъртността. Зависимостта е валидна при различни изходни стойности на АН и разнообразни съпътстващи заболявания, според мащабен мета-анализ, публикуван в списание Lancet (1). Според получените […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.