Митрална стеноза – ехокардиографска оценка


kd 01/03/2016

Засягането на митралната клапа е второто по честота клапно заболяване след болестите на аортната клапа. Ехокардиографията (ЕхоКГ) е основен диагностичен метод при тези пациенти, като осигурява етиологична информация, описание на клапната анатомия, оценка на тежестта на състоянието и на съпътстващите сърдечни заболявания. Поведението при болните се определя на базата на симптомите и ЕхоКГ находка, което […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.