КОЛЕГИУМ01/03/2016

Уважаеми колеги,

В началото на 2016 година можем взаимно да се поздравим с това, че вече повече от 10 години издатели и читатели на Кардио D работим заедно и в постоянна обратна връзка, за да осигурим обективна, безпристрастна и своевременна информираност за новостите в клиничната практика в кардиологията.

Постигаме това като отразяваме в максимално кондензиран начин новите клинични ръководства, новини от конгреси, резултати от клинични проучвания, насочени към всекидневната клинична практика и интересни публикации във водещи списания, базирани на доказателствената медицина.

По молба на читателите, продължаваме издаването на новата рубрика в Кардио D, посветена на ехокардиографската оценка на пациента, като всеки един от броевете ще бъде посветен на конкретна тема.

През 2015 година публикувахме четири ехокардиографски теми (можете да ги намерите онлайн в най-голямата медицинска база данни на български език www.spisaniemd.bg), свързани с болести на аортната клапа и аортата, които бяха посрещнати с голям интерес.

В този брой пишем за особеностите и изискванията при ехокардиографска оценка на митрална стеноза. И едно напомняне: най-лесният начин да намерите онлайн информация от списание Кардио Д, е като търсите в Google (или друга търсачка) с термините, които ви интересуват в допълнение с spisaniemd.

В броя за вас сме подготвили също и: новости от Научните сесии на Американската сърдечна асоциация в Орландо от ноември 2015; съкратен и обобщен вариант на насоки на Европейското кардиологично дружество за диагностика и лечение на пулмонална артериална хипертония при деца; понижение на АН за превенция на сърдечносъдовата заболеваемост и смъртност; високо-интензивна статинова терапия…

Изтече третата година, през която издавахме рубриката „Най-интересен клиничен случай“. Миналата година ви представихме четири интересни случая, които бяха оценени от нашите научни консултанти и като победител беше излъчен случаят на д-р Красимир Маринов от МБАЛ - Троян и доц. д-р Иво Петров от Сити Клиник - София „Пациент с ятрогенно причинена, при нефректомия вдясно, артерио-венозна фистулa между дясна бъбречна артерия и долна празна вена“. Авторският колектив ще получи наградата - учебник по техен избор - осигурен от фирма Сервие.

Както всяка година, Кардио Д (и списание МД) ще присъстват с най-новите си броеве на всички големи кардиологични събития и ще бъдат разпространявани в кардиологичните отделения на болниците.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега