Indapamide е с предимство при лечение на артериална хипертония01/03/2016

Indapamide има по-мощен ефект от hydrochlorothiazide (HCT) в обичайно предписваните дози, показаха резултатите от голям мета-анализ, публикувани в списание Hypertension (1).

Indapamide, основно в комбинация с perindopril, но също и с amlodipine, показва много добри резултати за ефективност и поносимост в няколко големи клинични проучвания, включително и HYVET*, при хора в напреднала възраст. Медикаментът е широко използван в Европа.

Обикновено, изписваната доза на indapamide е 1.5 mg, включително и в комбинирана терапия. Медикаментът има мощен ефект и тази доза се равнява на 50 mg НСТ и 25 mg chlorthalidone. Поради това, началната терапия при пациенти с артериална хипертония (АХ) може спокойно да включва половин таблетка indapamide.

Еднократно дневно приложеният indapamide има пълен 24-часов ефект върху артериалното налягане (АН), подобно на chlorthalidone, но различно от НСТ, който действа около 12 часа. За това indapamide е подходящ за лечение също на по-резистентните и трудни за повлияване форми на АХ.

Проучването HYVET показа, че терапията с indapamide понижава значимо общата смъртност с 21% (р=0.019) и смъртността от инсулт с 39% (р=0.046). Освен това при пациентите, които приемат indapamide, се наблюдава редукция на риска за инсулт с 30%, за сърдечна недостатъчност – с 64% и общо на сърдечносъдовите събития – с 34%.

Намалението на риска за обща смъртност е неочакван резултат и прави HYVET едно от малкото хипертонични проучвания, доказващи подобен ефект от понижението на АН. На всеки 40 болни, лекувани с indapamide за две години, може да се избегне един смъртен случай.

В цитирания системен обзор, авторите анализират 9 765 публикации и избират 14 рандомизирани клинични проучвания с 883 участници, в които са сравнени антихипертензивната ефективност и метаболитните ефекти на indapamide, НСТ и chlorthalidone.

Установява се, че indapamide и chlorthalidone понижават систолното АН в по-голяма степен в сравнение с НСТ: – 5.1 mmHg (95% доверителен интервал: -8.7 дo -1.6), р=0.004 и – 3.6 mmHg (95% доверителен интервал: -7.3 дo 0), р=0.052, съответно. И за двете сравнения се отчита ниска степен на хетерогенност на ефекта в проучванията.

При сравнението indapamide – НСТ се отбелязва пристрастие в полза на НСТ, поради много по-голям принос към общия ефект от проучвания, в които дозата на НСТ е по-висока от тази на indapamide. И въпреки това резултатите остават в полза на indapamide. Не се установява значима разлика в метаболитните ефекти на indapamide и НСТ, включително в ефектите върху серумния калий.

Според авторите на мета-анализа, indapamide може да замени НСТ и дори chlorthalidone като първи диуретик за повлияване на АХ. Мощният ефект на медикамента, комбиниран с 24-часова ефективност и ниска честотата на метаболитни странични ефекти, правят indapamide много подходящ като монотерапия или като компонент на комбинирана терапия при всички форми на АХ.

По-високата антихипертензивна ефективност на indapamide, в сравнение с останалите диуретици, вероятно се дължи от една страна на продължителността на неговото действие, а от друга – на вазодилатиращата активност на медикамента, подобно на блокерите на калциеви канали (ССВ), която е уникална в групата на тиазидите (и е свързана с подобрение на ендотелната функция).

Освен това, indapamide понижава много ефективно систолното АН. Този факт прави indapamide, особено в комбинация с ССВ (например amlodipine), изключително подходящ за лечение на пациенти с изолирана систолна АХ, каквито са по-голяма част от хората в напреднала възраст.

* HYVET – Hypertension in the Very Elderly Trial

Използвани източници:

1. Roush G., Ernst M., Kostis J. et al. Head-to-head comparisons of hydrochlorothiazide with indapamide and chlorthalidone. Antihypertensive and metabolic effects. Hypertension. 2015; 65: 1041-1046 http://hyper.ahajournals.org/content/65/5/1041