Артериално налягане през нощта и превенция на диабет тип 2


kd 01/03/2016

Артериалното налягане (АН) по време на сън е съществен независим прогностичен белег за новодиагностициран диабет. Понижението на нощните стойности на АН може да се приеме като надеждна стратегия за намаление на честотата на поява на диабет тип 2 (ДТ2), показаха резултатите от проучване, публикувани в списание Diabetologia (1). Авторите изследват прогностичната стойност на клиничното и […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.