Сърдечносъдовата смъртност нараства, въпреки всички усилия01/11/2015

Благодарение на застаряване на населението общата честота на сърдечносъдова смъртност се увеличава за периода от 1990 до 2013 година, въпреки че броят на смъртните случаи в резултат на сърдечносъдови заболявания за дадена възрастова група и в резултат на определено състояние намалява. Това показаха резултатите от проучването Global Burden of Disease Study 2013, публикувани в New England Journal of Medicine (1).

Използвани са данни за смъртността за посочения период от 188 държави, групирани в 21 региона. Общата сърдечносъдова смъртност нараства с 41%, като същевременно сърдечносъдовата смъртност за специфичните възрастови категории спада с 39%. Общото увеличение на смъртността се дължи в по-голяма степен на застаряването на населението и, в по-малка, на увеличение на популацията в световен мащаб.

Резултатите в отделните региони могат да се обобщят така:

- Възрастово-специфичната сърдечносъдова смъртност намалява или остава без промяна навсякъде по света с изключение на западна Субсахарска (Тропическа) Африка

- Общият брой на сърдечносъдовите смъртни случаи се понижава за описания период единствено в Западна и Централна Европа, съответно с 13% и 5%

- Сърдечносъдовата смъртност нараства най-изразеното (с 97%) в Южна Азия (основно Индия, Пакистан и Афганистан) и с 47% в Източна Азия (основно Китай)

Не се установява значима зависимост между брутния вътрешен продукт на страната и възрастово-специфичната сърдечносъдова смъртност. Това означава, че не може да се очаква единствено икономическия растеж на дадена страна да намали сърдечносъдовата смъртност в нея.

Global Burden of Disease Study 2013 показва, че ако се изключи ефектът на застаряване и увеличаване на населението на планетата, епидемиологичните промени биха довели до редукция на честотата на сърдечносъдова смъртност в повечето региони на света.

В страните с висок доход това понижение е изразено, което вероятно може да се отдаде на намаленото излагане на тютюнев дим, подобрение в диетичните навици и по-добро лечение на сърдечносъдовите заболявания и адресиране на кардиометаболитните рискови фактори с цел превенция на сърдечносъдовите заболявания.

Използван източник:

1. Roth G., Forouzanfar M., Moran A. et al. Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality. N Engl J Med 2015; 372:1333-1341 www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1406656?query=featured_home