Значение на вариабилността на артериалното налягане и възможности за повлияването й


kd 01/09/2015

Рискът за сърдечносъдови усложнения зависи не само от абсолютните стойности на артериалното налягане (АН), но и от вариабилността на АН (ВАН) в краткосрочни и дългосрочни интервали. Отделните антихипертензивни медикаменти имат различен потенциал да понижават ВАН. Рутинната оценка на ВАН може да се разглежда като допълнителна цел на антихипертензивната терапия. Типове ВАН АН варира значимо в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.