Статините намаляват риска за предсърдно мъждене при сърдечна хирургия


kd 01/09/2015

Пациентите, които получават терапия със статин преди сърдечна хирургия, са с по-нисък риск за постоперативно предсърдно мъждене (ПМ) в сравнение с тези, които не приемат такава терапия, показа мета-анализ, публикуван в списание Europace (1). Известно е, че приемът на статини преди сърдечна хирургия понижава честотата на следоперативно ПМ. Тези данни, обаче, са базирани на обсервационни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.