Скрининг за болести на съединителната тъкан при пулмонална артериална хипертония


kd 01/09/2015

При скрининг на пациенти с пулмонална артериална хипертония (ПАХ) с антинуклеарни антитела (ANA), разделителната стойност ANA >5 U помага за разграничаване на ПАХ, свързана с болести на съединителната тъкан (БСТ-ПАХ) от идиопатичната ПАХ (ИПАХ) (1). БСТ са свързани с пулмонална артериална васкулопатия, която повишава пулмоналното съдово съпротивление и води до ПАХ. БСТ-ПАХ се отнася към […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.