Рядък случай на комбинация от ехинококоза на миокарда и ревматичен сърдечен порок01/09/2015

Ехинококозата все още е значим медицински проблем в България. Засягането на миокарда от заболяването е рядко, а комбинацията с ревматичен порок – изключително рядка. Такъв е описаният случай на нашата 50-годишна пациентка.

Ехинококоза (еchinococcоsis) е регистрирана сред човешката популация на всички континенти с изключение на Антарктида (1). Най-висока заболеваемост има в региони със средни температури 10-20 градуса. В страните с по-топъл или с по-студен климат честотата на заболяването е по-ниска и преобладават белодробните форми (2).

В някои региони на Южна Америка, Африка и Азия до 10% от популацията е инфектирана с Echinococcus (3). През 2010 ехинококозата е причинила смъртта на 1200 души (4). Икономическата тежест на заболяването се оценява на $3 милиарда за година.

България е типичен случай за неконтролирано разпространение на заболяването в резултат на влошаване и пренебрегване на профилактичните мерки. През 1976 година България и Исландия са били страните с най-ниска честота на ехинококозата в света – 1.24%ооо (140 оперирани за година) (5).

Но през 2007 в България са регистрирани 461 нови случая на ехинококоза, а във всички останали страни от ЕС (взети заедно) – само 373 нови случая (5)!

През периода 2008-2012 нашата страна е продължила да заема първо място в ЕС по регистрирани нови случаи (приблизително една трета от общата заболеваемост) (6). Данните за 2012 година на Европейския център за контрол и превенция на заболяванията (ECDC) показват 320 нововиагностицирани случая на ехинококоза у нас от общо 816 в целия ЕС (6).

Сърдечната ехинококоза е рядко заболяване – само 0.01-2% от всички случаи на болестта (1, 2, 8). Това се дължи на факта, че паразитите трябва да преминат през чернодробния и белодробен филтър, преди да достигнат до сърцето.

Клиничен случай

50-годишна пациентка с анамнеза за ревматизъм и “шум на сърцето” в детска възраст беше приета в клиниката с оплаквания от задух, лесна умора и сърцебиене при леки физически усилия.

Съобщава за един пристъп от предсърдно мъждене преди 10 години. Живее на село, отглежда животни и няколко кучета, които не третира с профилактични медикаменти срещу паразити.

От прегледа – чисто везикуларно дишане, нормофреквентна ритмична сърдечна дейност и систолен и слаб диастолен шум с пунктум максимум на Боткин-Ерб. Без периферни отоци.

ЕКГ- синусов ритъм с отрицателни Т вълни във II, III, AVF отвеждания. Ехокардиографията установи органични промени по митралната клапа с лекостепенна стеноза и ефективна площ 1.8 cm2 и умерена регургитация II+; парастерналният размер на лявото предсърдие беше 49 mm. Регистрира се още лекостепенна аортна регургитация и умерена трикуспидална регургитация с индиректни данни за леко повишено налягане в артерия пулмоналис – 30 mmHg.

Изненадващата находка беше овалната хипоехогенна формация с размери 40/44 mm, локализирана в междукамерния септум.

Рентгенографията на сърце и бял дроб показа митрална конфигурация, както и още една киста в дясната белодробна основа.

Компютърната томография потвърди наличието на кисти в сърцето и белия дроб, но не откри такива в черния дроб. Ехинококозата беше потвърдена и серологично.

Пациентката беше насочена за оперативно лечение – успешно бяха премахнати кистите и беше протезирана митралната клапа. Беше започната и противопаразитна терапия с албендазол.

Дискусия

Засягането на миокарда от ехинококозата е рядко, а комбинацията с ревматичен порок – изключително рядка. В литературната справка открихме само два такива случая от Индия (9, 10).

Също така много необичаен е фактът, че при нашата пациентка имахме кисти в сърцето и белия дроб, но не и в черния дроб. Ето защо решихме да публикуваме този клиничен случай.

При сърдечната ехинококоза, идеалната цистектомия често е трудна, но комбинацията от хирургична и медикаментозна терапия дава добри резултати (1).

Независимо от това, превенцията е най-важният компонент от справянето с проблема. Тя включва обучение на стопаните за хигиена при отглеждането и клането на животни, третиране с противопаразитни медикаменти на кучетата и ваксиниране на овцете (3).

Доц. д-р Иван ГРУЕВ д.м.

Доц. д-р Валентина МИНЧЕВА д.м.

Клиника по кардиология, НМТБ Цар Борис III – София

е-мейл: vangruev@yahoo.com

Използвани източници:

1. Shevchenko Y, Travin N., Musaev G. Heart echinococcosis: current problems and surgical treatment. Multimedia Manual Cardio-Thoracic Surgery 2006 (810):mmcts.2005.001115 http://mmcts.oxfordjournals.org/content/2006/0810/mmcts.2005.001115.full

2. Eckert J, Gemmel M., Meslin F., Pawlowski Z. WHO/OIE manual on echinococcosis in humans and animals: a public health problem of global concern. Updated: 14 Dec 2001 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42427/1/929044522X.pdf

3. Echinococcosis Fact sheet N377. World Health Organization. March 2014

4. Lozano R. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, Dec 2012, 380 (9859): 2095–128.

5. European Center for Disease Prevention and Control, Annual Epidemiological Report. http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Annual-Epidemiological-Report-2013.pdf

6. European Centre for Disease Prevention and Control. Annual epidemiological report 2014 – food and waterborne diseases and zoonoses http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/food-waterborne-diseases-annual-epidemiological-report-2014.pdf

7. Национална програма за контрол на ехинококозата по хората и животните 2004–2008

8. Miralles A., Bracamonte L., Pavie A. Cardiac echinococcosis. Surgical treatment and results. J Thorac Cardiovasc Surg 1994; 107(1):184-190

9. Elangovan S., Harshavardan K., Meenakshi K. Left ventricular hydatid cyst with myocardial infarction in a patient with severe rheumatic mitral stenosis. Indian Heart J. 2004;56(6):664-667 http://www.cardiovascular-anthology.com/case_report_PDF/IHJ.84.pdf

10. Victor S., Ravindran P., Joseph A., Vijayasankar C. Hydatid cyst of the right ventricle in association with rheumatic mitral stenosis. Indian Heart J. 1982;34(4):256-9