Ползи от хроничната терапия с бета-блокер след аорто-коронарен байпас


kd 01/09/2015

При пациенти, преживели или не миокарден инфаркт (МИ), при които се провежда аорто-коронарен байпас операция (АКБ), продължителното приложение на бета-блокери (ВВ) е свързано с понижение на дългосрочния риск за смъртност и на честотата на нежелани сърдечносъдови събития, показаха резултатите от мащабно китайско проучване, публикувани в списание Circulation (1). Резултатите от обсервационни наблюдения и клинични проучвания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.