Новости за rivaroxaban


kd 01/09/2015

Приложението на rivaroxaban при провеждане на кардиоверзио при пациенти с предсърдно мъждене (ПМ), резултати от поданалаз на проучването ROCKET AF* при пациенти със значимо клапно засягане, както и успешно разработване на антидот – това са най-актуалните новини за новия орален антикоагулант (НОАК) – rivaroxaban (Xarelto, на Bayer). Rivaroxaban, приложен de novo, като продължаваща антикоагулантна терапия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.