Molsidomine подобрява коронарния резерв и ендотелната функция при пациенти с микроваскуларна ангина


kd 01/09/2015

Микроваскуларната ангина е често срещано заболяване, при което медикаментозното лечение заема основно място в терапевтичната стратегия. Molsidomine като донор на азотен окис предизвиква дилатация на коронарните артерии. Тримесечното приложение на molsidomine при пациенти с микроваскуларна ангина води до намаляване на стенокардната симптоматика, значително подобряване на ендотелната функция на периферните артерии, положително повлияване на ендотелната функция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.