Миокардна реваскуларизация


kd 01/09/2015

Европейското кардиологично дружество (ESC) и Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия (EACTS) публикуваха ръководство за миокардна реваскуларизация (1). Необходимостта от тези насоки за поведение се определя от една страна от бързото развитие в областите на перкутанна и хирургична миокардна реваскуларизация, а от друга – от високата честота на сърдечносъдовите заболявания и водещата им роля в заболеваемостта […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.