КОЛЕГИУМ01/09/2015

Уважаеми колеги,

Конгресът на Европейското кардиологично дружество (ESC) през 2015 година привлече в Лондон над 32 000 участници от над 140 страни и допълнително над 193 000 online посещения от цял свят на научните сесии на живо, а визитите на сайта на конгреса (http://congress365.escardio.org) в сайта на ESC надхвърлиха в началото на септември 3 260 000...

Президентът на ESC Fausto Pinto откри конгреса, подчертавайки ролята на ESC за намиране на повече средства за спонсориране на научни изследвания в областта на сърдечносъдовите заболявания (ССЗ), за да могат да бъдат посрещнати предизвикателствата на демографските и кардиометаболитните тенденции в Европа.

Въпреки намаляването на заболеваемостта и смъртността, ССЗ все още са причина за повече от четири милиона смъртни случай годишно в Европа, с годишна цена за европейската икономика от около 200 милиарда евро. Към 2030 година 40% от населението на „стария континент“ ще страда от някаква форма на ССЗ. Въпреки това финансирането на научни изследвания на ССЗ е едва €1 милиард за последните три години в сравнение с €2.5 милиарда за злокачествените заболявания.

По време на конгреса бяха представени и обсъждани пет нови клинични ръководства. Те са описани накратко в статията ни Новости от Европейския кардиологичен конгрес (първа част) в този брой на списание Кардио D. В следващите броеве ще можете да намерите по-подробна информация за всеки от тези документи, а в четвъртия ни брой, през ноември, очаквайте обзор на още интересна информация, представена в Лондон по време на това мега-събитие в областта на кардиологията.

Ехокардиографската ни тема в рубриката Образна диагностика засяга болестите на аортата. Предлагаме ви също така обобщен вариант на ръководството на ESC за миокардна реваскуларизация, както и няколко статии в областта на артериалната хипертония, включително и резултатите от три проучвания на антихипертензивни средства в българската популация...

В конкурсната ни рубрика Най-интересен клиничен случай може да прочетете за пациент с рядка комбинация от ехинококоза на миокарда и ревматичен сърдечен порок. Този случай е приет и за устно представяне на ехокардиографския конгрес EuroEcho 2015 година в Севиля, Испания.

Ако желаете да публикувате свой интересен клиничен случай и да участвате в конкурса, моля свържете се с нас! Ние ще го направим достъпен за вашите колеги чрез страниците на списанието и online на сайта http://spisaniemd.bg/kd, както и ще го включим в номинацията.

Авторите на най-интересния клиничен случай за 2015 година, публикуван в един от тазгодишните броеве на Кардио D, ще получат специалната награда - медицински учебник по техен избор, която се осигурява за трети пореден път от 2013 година насам от фирма Servier. Класацията се извършва чрез гласуване от жури, което включва научните ни консултанти.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега