Добрата диета предотвратява когнитивни нарушения01/09/2015

Здравословното хранене запазва когнитивните способности при хора с висок риск за сърдечносъдово заболяване (ССЗ) и мозъчни нарушения, показаха резултатите от ново клинично проучване, публикувано в списание Neurology (1).

Обхванати са 31 456 души на средна и напреднала възраст (над 55 години) от 40 страни, участници в две рандомизирани клинични проучвания - ONTARGET и TRANSCEND*, които изследват ефектите на ramipril и telmisartan, съответно, при пациенти със ССЗ (анамнеза за коронарна, мозъчна или периферно съдова болест, или диабет).

Когнитивните нарушения са оценени с Mini Mental State Examination (MMSE), като за нарушение в когнитивната дейност се приема понижение на MMSE с три точки.

Диетичните навици също се оценяват с въпросник и изчисление на съответен индекс (Alternative Healthy Eating Index). В него влизат седем аспекта на храненето (прием на плодове, зеленчуци, ядки и соев протеин, риба, пълнозърнести храни, пържени храни и алкохол), като всеки се оценява от 0 до 10 точки.

Изследваната популация е разделена на квинтили според получените точки за здравословно хранене. Проследяването е пет години. Акцентът в анализа е предимно върху качеството на храната, а не върху спазването на Средиземноморска диета.

При близо 17% от пациентите се наблюдава понижение на когнитивната функция. След отчитане на влиянието на различни фактори се установява, че по-здравословното хранене е свързано с понижен риск за когнитивна дисфункция.

Според изследователите най-вероятното обяснение за установената връзка между добрата храна и повишените когнитивни способности е подобряване на сърдечносъдовата функция - благоприятно повлияване на артериалното налягане, нивата на серумната глюкоза и липиди, и ефектите върху възпалението.

* ONTARGET - Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial

TRANSCEND - Telmisartan Randomized Assessment Study in ACE Intolerant Subjects With Cardiovascular Disease

Използван източник:

1. Smyth A., Dehghan M., O`Donnell M. et al. Healthy eating and reduced risk of cognitive decline. A cohort from 40 countries. Neurology; May 2015, doi: 10.1212/WNL.0000000000001638 www.neurology.org/content/early/2015/05/06/WNL.0000000000001638.abstract