Прицелни стойности за артериалното налягане при ИБС01/06/2015

За повечето пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) и съпътстваща артериална хипертония (АХ) прицелните стойности за артериалното налягане (АН) трябва да са под 140/90 mmHg, според новите американски препоръки*, публикувани в списание Hypertension (1).

Предишните насоки за поведение на АНА от 2007 година препоръчваха по-агресивни таргетни стойности от 130/80 mmHg за болни с анамнеза за стабилна стенокардия или остър коронарен синдром (ОКС), и 120/80 mmHg за тези с левокамерна систолна дисфункция.

В обновения вариант на ръководството прицелната стойност <130/80 mmHg все още е запазена, макар и с по-ниска доказателствена стойност, за някои по-високо рискови групи, като пациенти с миокарден инфаркт, инсулт или транзиторна исхемична атака, периферна артериална болест или аневризма на абдоминалната аорта.

Друго изключение са хората над 80-годишна възраст, при които таргетното АН е 150/90 mmHg.

През последните години стратегията при лечение на АХ изостави принципа „колкото по-ниско (АН), толкова по-добре“. Сега различните европейски и американски ръководства за поведение при АХ препоръчват таргетната стойност 140/90 mmHg за повечето хипертоници.

Многото нови насоки за поведение при АХ през последните години създадоха известно объркване сред медицинските специалисти за прицелните стойности на АН. Затова ролята на настоящия документ е значима в утвърждаването на таргет 140/90 mmHg с оглед профилактика на бъдещи инфаркти и инсулти при пациенти с известна ИБС (вторична профилактика).

При случаите с коронарна болест АН трябва да се понижава плавно, без да се позволява на диастолното АН да спада под 60 mmHg, особено при болни над 60-годишна възраст.

При съпътстващо наличие на ИБС при пациентите с АХ, антихипертензивен клас с основно значение са бета-локерите (ВВ) - те трябва да бъдат включени в терапевтичния режим. Освен антихипертензивния си ефект, ВВ понижават сърдечната честота и силата на сърдечната контракция, като по този начин намаляват кислородната консумация на миокарда. ВВ удължават диастолата, увеличавайки коронарния кръвоток към миокарда.

Ръководството на АНА/АСС/ASH обръща внимание не само на АХ, но и на значението на успешното повлияване на други рискови фактори, като затлъстяване, дислипидемия, диабет и тютюнопушене.

* Препоръките са на: Американската сърдечна асоциация (AHA - American Heart Association), Американския кардиологичен колеж (ACC - American College of Cardiology) и Американското дружество по хипертония (ASH - American Society of Hypertension)

Използван източник:

1. Rosendorff C., Lackland D., Allison M. et al. Treatment of hypertension in patients with coronary artery disease A scientific statement from the american heart association, American College of Cardiology, and American Society of Hypertension. Hypertension 2015; Published online before print March 31, 2015, doi: 10.1161/HYP.0000000000000018 http://hyper.ahajournals.org/content/early/2015/03/30/HYP.0000000000000018.full.pdf+html