Най-интересният клиничен случай на 201501/06/2015

Уважаеми колеги, от началото на 2013 година списание Кардио Д започна публикуването на рубрика Клинични случаи. В четирите броя на 2013 и 2014 години ви представихме по четири изключително интересни и много добре описани клинични случая. В края на двете години нашите научни консултанти се заеха с нелесната задача да излъчат победител в конкурса.

Рубриката се публикува със съдействието на фирма Servier, която осигурява и наградата за най-добрата публикукация - медицински учебник, по избор на автора/авторите. Публикуваните досега клинични случаи, както и информация за наградените два авторски колектива, може да намерите он-лайн на: www.spisaniemd.bg.

Нашият конкурс продължава и през 2015, като за втори пореден път тази година публикуваме клиничен случай, представен на стр. 46 от колеги от Клиниката по кардиология, Сити Клиник - София и Клиниката по педиатрия и детска кардиология, Национална кардиологична болница.

В края на тази година, за трети път, отново ще се номинира най-интересният клиничен случай от жури, съставено от консултантите на списанието и главния редактор, като критериите за оценка включват: оригиналност, добро представяне и онагледяване със снимки от проведени образни изследвания, подкрепа с доказателства на изложената теза.

Изпращайте вашите клинични случаи на адрес: ianasimova@gmail.com. Ако имате снимки от образни изследвания (ехокардиография, ЕКГ, рентгенография, сърдечна катетеризация и ангиография, компютърно-томографски и магнитно-резонансни изследвания), моля, изпратете и тях.

Крайният срок за изпращане на вашите случаи за публикуване в брой 3 на КардиоД за 2015 година е 1 август.

Уважаеми колеги, всички вие имат възможност да представят интересни случаи от клинична ви практика. Чрез Кардио Д, те ще достигнат до над 4000 колеги в цяла България.