КОЛЕГИУМ01/06/2015

Уважаеми колеги,

Да обърнем внимание на това, какво се случва с пациентите след коронарна реваскуларизация или остър коронарен синдром в Европа! По данни на EUROASPIRE IV, в което участва и България, по-голямата част от „коронарните“ пациенти не получават необходимото ниво на вторична профилактика, както се препоръчва в клиничните ръководства: близо 50% от пушачите продължават да пушат, преобладават нездравословното хранене и понижената физическа активност, а от тук и наднорменото телесно тегло, както и високата честота на дисгликемия и диабет тип 2. Въпреки приема на медикаменти, при повече от 40% от болните персистират повишени стойности на артериалното налягане, а при повече от 80% - повишен холестерол. Посвещаваме на грижите за тези пациенти корицата на брой 2 на Кардио D.

Защо пациентите ни не получават оптимална терапия (медикаментозна или немедикаментозна)? Без да знае точния отговор на този въпрос, екипът на списание Кардио D се стреми да информира българските лекари по обективен, актуален и удобен начин.

Обикновено част от страниците на списанието са посветени на новини от конгреси (в този брой: новостите в кардиологията, съобщени в рамките на тазгодишните научни сесии на АСС, и на новите клинични ръководства (в броя: препоръки на ESC за поведение при хипертрофична кардиомиопатия).

Продължаваме да публикуваме и новата ни ехокардиографска рубрика, посветена в този брой на оценката на аортна инсуфициенция. Други интересни теми в броя са синергистични ефекти на оптималната медикаментозна и ресинхронизираща терапия при сърдечна недостатъчност, кардио-ренална протекция чрез РААС супресия, прицелни стойности за артериалното налягане при ИБС, станини и коронарни плаки, ефекти на rosuvastatin при каротидни стенози ...

В рубриката Най-интересен клиничен случай може да прочетете уникален случай за ендоваскуларно лечение при аортна дисекация тип B при пациент на 15 години.

Ако желаете да публикувате свой интересен клиничен случай, моля свържете се с нас! Ние ще го направим достъпен за вашите колеги.

И поредното напомняне, че всичките близо 1000 статии, публикувани в Кардио Д през последните 12 години, както и в МД и Доктор Д, могат да бъдат намерени онлайн, като текст или в PDF формат (със снимки, таблици, графики и фигури) на уебсайта на списанията ни www.spisaniemd.bg.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега