Valsartan и повлияване на левокамерната хипертрофия при хипертоници с диабет


kd 01/03/2015

При пациенти с артериална хипертония (АХ), диабет тип 2 (ДТ2) и левокамерна (ЛК) хипертрофия, при които прицелните стойности на артериалното налягане (АН) не са постигнати с двойната комбинация от amlodipine и hydrochlorothiazide (HCT), добавянето на valsartan е по-ефективно от това на ramipril по отношение на редукция на ЛК хипертрофия и подобрение на ЛК диастолна функция, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.