Проучването PEGASUS-TIMI 54 с ticagrelor изпълнява крайната си цел


kd 01/03/2015

Ticagrelor (Brilique, AstraZeneca), добавен към ниска доза ацетил салицилова киселина (ASA) значително намалява риска за значими нежелани сърдечносъдови събития (МАСЕ) при високорискови пациенти с преживян миокарден инфаркт (МИ), според първоначалните резултати от проучването PEGASUS-TIMI 54*, които компанията оповести (1). PEGASUS-TIMI 54 е рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, в което се сравнява ефективността на ticagrelor, приложен в […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.