Намаляване на сърдечносъдовия риск при амбулаторни пациенти с Romazic: данни от клинично проучване01/03/2015

Резюме Статията обобщава опита ни при първична профилактика на пациенти с умерен и висок сърдечносъдов риск (по скалата SCORE), подбрани от годишни профилактични прегледи. Взети са резултати от стандартен биохимичен профил преди и 2-3 месеца след терапия с ниска доза rosuvastatin (Romazic 5 mg), като прицелните стойности за LDL-холестерол са изведени от очакваните по литературни […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.