Биомаркери за остър коронарен синдром


kd 01/03/2015

Биомаркерите допълват клиничната оценка и 12-каналната електрокардиограма (ЕКГ) при диагнозата, оценката на риска и определянето на поведението при пациенти със съмнение за остър коронарен синдром (ОКС) (1). Определянето на високочувствителен сърдечен тропонин (cTn) при представянето на болния в спешен център и три часа по-късно е настоящия стандарт на поведение при съмнение за ОКС, въведен от […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.